Monthly Archives: January 2019

Y Blanced Swllt

Annwyl Mrs Williams

Gyda chalon drom ‘rwy’n ‘sgwennu nodyn

i chwi ei fam mewn galar dwys

eich mab yn ddewr wynebodd y gelyn

ond fel llawer brawd mae ‘nawr dan y gwys.

 

Bu farw yn falch fel pob gwir arwr

‘roedd ef fel ei ffrindiau’n gobeithio cael byw

fe’u collwn i gyd, pob un yn wladgarwr

a rhown hwy’n ddiogel ym nwylo Duw.

 

Fe’i claddwyd ef yma ym Mhalestina

ond mae’r hyn ‘sgen i ddweud yn swnio’n herciog

mae’r gost am y blanced a roed am ei glinia’

yn golygu swllt, i’w dynnu o’i gyflog.

 

Drwg iawn gennyf beri i chwi fwy o boen

ond rhaid oedd wrth blanced i’w lapio’n y bedd

a dangos parch at ddiniwed oen

‘ddanfonwyd yn drist i dragwyddol hedd.

 

Wel, Annwyl Gapten, atebaf yn syth

gan ofyn paham fod y swllt yn ddyledus?

‘Rwy’n unig, gyda’m calon wedi torri am byth

mewn galar hyd angau, ar goll a gofidus.

 

Ar ol colli fy mab i dragwyddoldeb

Mae cymeryd y swllt yn llai na hael

Duw dystia i’r dirmyg a’r israddoldeb

o wneud ei farw mor ddibris a gwael.

 

O’r fath greulondeb, wrth roddi’n y gro

cymeryd pris blanced o’i gyflog o.

 

Kindly translated by Evan Jones